Flooré och KTP utvecklar ekologisk golvvärme

Datum: 8 Okt 2020

Flooré har inlett ett samarbete för att ta ytterligare kliv mot golvvärme som är miljövänlig och hållbar.

Knowledge Transfer Partnerships - KTP
Utvecklingen sker i samarbete med KTP som står för Knowledge Transfer Partnerships och är ett EU/ERUF finansierat projekt. KTP är en samverkansmodell mellan akademin och näringslivet. Projektet går ut på att en nyexaminerad akademiker under ett år får driva ett utvecklingsprojekt hos ett företag. Till projektet tillhandahålls akademiska coacher från högskola/universitet, vilka ofta är forskare eller professorer, samt en affärscoach från näringslivet.Ny ekologisk golvvärmelösning.
Sedan 1 september har Fanny Högberg arbetat hos Flooré som ansvarig för företagets KTP-projekt. Målet är att utveckla ekologiska golvvärmelösningar.
Fanny berättar att:
– Vi tittar på de olika delarna i ett golvvärmesystem och var vi kan hitta hållbara och miljösmarta lösningar.

I projektet bidrar Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet i Sundsvall med kunskap och bistår med testmiljöer och laborationssalar.


Fanny Högberg, 25 år, började 2017 att studera vid Högskolan i Gävle på byggnadsingenjörsprogrammet och leder nu Floorés KTP-projekt.

Samlad expertis
KTP-samarbetet innebär att Fanny som projektledare coachas av experter från den akademiska världen. Från forskningscentrumet Fibre Science and Communication Networks deltar Gunilla Pettersson, forskare vid Mittuniversitetet och Per Engstrand, professor vid Mittuniversitetet. Gunilla och Per är experter på förnybara material av cellulosa. Projektet stärks även upp av Jan Akander, universitetslektor på Högskolan i Gävle, vars expertisområde är energisystem.

Floorés VD, Emile Frantzen, konstaterar att:
– Tillsammans med Fannys kunskaper från byggnadsingenjörsprogrammet och våra egna medarbetare med gedigen kunskap om golvvärmelösningar, finns förutsättningar för en riktigt lyckad produktutveckling.

Fanny kommer att finnas på Flooré under ett år och under den tiden hoppas hon ha fått vara med och utveckla nya, klimatsmarta produkter för marknaden. Emile betonar vikten av detta arbete:
– Vi på Flooré strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Detta samarbete kommer att ta oss ett stort steg i en viktig riktning.

Flooré har idag ett pågående miljöarbete för att minska påverkan på klimatet. Bland annat återvinns allt EPS-spill från tillverkningen av skivorna och en energikartläggning har gjorts för att minska energiåtgången vid tillverkning.

– Golvvärme som uppvärmning är i sig en miljövänlig lösning. Du får en effektiv värmespridning som går från golvnivå och uppåt. Systemet behöver inte hålla lika hög temperatur som till exempel i element för att upp nå samma temperatur i rummet.

Följ utvecklingen av Floorés ekologiska golvvärme genom att följa oss på Facebook.

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships och är en samverkansmodell mellan akademin och näringslivet. KTP-projekt riktar sig mot små och medelstora företag med en sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja. Läs mer om KTP >>

Flooré AB är idag ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Drygt hälften av omsättningen går idag på export till flera länder i Europa.

Hemsida: https://floore.se/
Telefon: 010-221 64 00 E-post: info@floore.se
Huvudkontor och tillverkning: Vildhussens väg 11, TORPSHAMMAR
Sociala medier: Facebook | Linkedin | YouTube

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår