Samlingslokaler

Samlingslokaler är ett sammanfattande namn för så vitt skilda lokaler som kyrkor, arkiv, museum, biografer och nöjeslokaler. Vad samlingslokaler alltid har gemensamt, är att de består av en eller flera större gemensamma ytor och ett antal mindre biutrymmen. För vissa typer av samlingslokaler krävs också installation av extrafunktioner, till exempel funktioner för brandsäkerhet. Antalet inblandade företag i byggprocessen är ofta ganska stort.

Här erbjuder vi en katalog över samtliga byggprojekt inom samlingslokaler i Sverige. I katalogen nedan finner du sammanlagt 15 kategorier av projekt, som var och en omfattar en mängd specifika byggprojekt. För varje projekt hittar du en mängd bakgrundsfakta för snabb referens. Du hittar till exempel information om projektets värde, entreprenadformen, byggstart samt byggtid. I tillägg kan du se alla inblandade företag.

Speciellt för katalogen här är att alla inblandade företag i byggprocessen ges möjlighet att presentera kopplingarna mellan företagets produkter, material och kompetenser och byggprojektet. Genom denna lösning får de inblandade företagen en ökad synlighet för sina produkter och vad de kan göra. Samtidigt blir den övergripande beskrivningen av byggprojektet mer komplett.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Samlingslokaler med: