Hotell, Restauranger

Byggprojekt inom kategorin hotell och restauranger omfattar såväl nybyggnation som tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar. Framför allt handlar det dock om ombyggnationer. Byggprojekt som handlar om hotell och restauranger kan vara av både större och mindre slag och det är svårt att ge en genomsnittssiffra på värdet på projekten. Detsamma gäller antalet inblandade företag.

På den här sidan listas byggprojekt inom kategorierna hotell/motell, restaurang och kök. Värt att notera är att det i kategorin Kök främst handlar om storkök i skolor eller på sjukhus/lasarett. Oavsett status hittar du aktuella uppgifter om bland annat omfattningen och värdet av projektet, entreprenadform och inblandade företag, byggstart, byggtid och tidpunkt för färdigställande.

Alla inblandade företag i ett byggprojekt som listas här på sidan ges möjlighet att lägga till kopplingar till egna produkter, tjänster och material. Företagen får också en möjlighet att presentera sin verksamhet lite närmare för att få en ökad synlighet. Med företagens egna bidrag kompletteras beskrivningarna av byggprojekten.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Hotell, Restauranger med: