Skolor

Skolor finns i många olika typer och byggprojekten skiljer sig åt i karaktär beroende på vilken typ av skola det handlar om. En förskola är till exempel en helt annan sorts inrättning än en gymnasieskola eller en högskolebyggnad. På denna sida finner du en katalog av byggprojekt inom sex kategorier, nämligen förskolor, LM-skolor, högstadieskolor, gymnasium, universitet/högskolor samt utbildningslokaler.

Alla avslutade (inom de senaste åren) byggprojekt inom skolor presenteras här på våra sidor. För varje projekt finner du en mängd bakgrundsfakta för snabb referens. Typiska uppgifter är bruttoyta och antalet huskroppar, entreprenadform och projektets värde samt byggstart och färdigställande. De företag som har varit inblandade i projektet listas också, med uppgifter om rollen i projektet.

En unik funktion är att varje inblandat företag, tillverkare som leverantör och arkitekt som konsult, kan lägga till allmän information och bilder till en egen undersida. Dessutom kan företagen koppla de specifika produkter och material som har använts i byggprocessen direkt till sidan för projektet. Förutom att företagen härigenom får en referens blir också beskrivningen av projektet mer komplett.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Skolor med: