Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar är en bred kategori av byggnader och anläggningar. Grundprincipen är att anläggningen ska ha en form och funktion som passar specifikt för den eller de idrotter som är tänkta att utövas på anläggningen. Det gör att exempelvis en friidrottsanläggning är ett helt väsensskilt projekt från en ishall. Här nedan finner du sammanlagt 15 underkategorier inom idrottsanläggningar, var och en med en katalog av alla byggprojekt landet runt.

Respektive projekt, oavsett det handlar om Friends Arena i Stockholm eller en mindre inomhushall, beskrivs med grundläggande uppgifter kring projektets byggherre och arkitekt samt projektets entreprenadform. I den detaljerade projektdatan återfinns bland annat uppgifter om adress, antalet huskroppar samt tidpunkter för byggstart och färdigställande.

De företag som har varit inblandade i byggprojektet har möjlighet att lägga till kopplingar till egna produkter och material som har använts, eller kommer att användas, i nybyggnationen, tillbyggnaden eller vad det är som projektet avser. På så sätt kan de inblandade företagen skapa och synliggöra en tydlig referens. För dig som besökare innebär detta att du enklare kan hitta vägen till rätt produkter.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Idrottsanläggningar med: