Flerbostadshus

Kategorin flerbostadshus omfattar en mängd olika hustyper, var och en speciellt ägnad för ett visst ändamål. Hyreshus och fastigheter för bostadsrätter är ett exempel på flerbostadshus. Hus för särskilda boenden som kräver extra service, till exempel gruppbostäder och ålderdomshem, är andra exempel. Studentbostäder kan också föras till den här kategorin.

Den här sidan fungerar som en ingång till de underkategorier av flerbostadshus inom vilka vi listar och presenterar byggprojekt. Flerbostadshus utgör en stor andel av byggproduktionen landet runt och det finns en mängd intressenter som har ett behov av att få samlad information om avslutade byggprojekt. För var och en av kategorierna flerbostadshus, studentbostäder, äldreboende och trygghetsboende presenterar vi alla projekt inom nybyggnation, tillbyggnader samt renoveringar som är planerade, under färdigställande eller som har avslutats.

För varje projekt finns ett antal undersidor där projektet beskrivs i detalj, bland annat med information om vilka aktörer som är knutna till projektet. En unik funktion är att det är företagen själva som tillsammans skapar en komplett beskrivning av byggprojektet genom att koppla sina produkter och material till de olika stegen i byggprocessen.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Flerbostadshus med: