Samfärdsel

En relativt stor del av byggprojekten i Sverige handlar om anläggningar för kommunikation av olika slag. Här ingår både anläggningar för resande, anläggningar och ytor för bilar samt anläggningar för offentliga verksamheter såsom polis och brandkår. Gemensamt för projekten är normalt att det handlar om enstaka byggnader och att värdet på projekten ligger i det lägre spannet för byggprojekt. Undantaget är projekt för järnvägsstationer, flygterminaler och liknande.

Här finner du sammanlagt 15 kategorier av byggprojekt inom kommunikation. Det handlar om postterminaler, telestationer, bilverkstäder, bensinstationer, parkeringshus, garage, flygterminaler, järnvägsstationer och tunnelbanestationer, vagnhallar, bussterminaler, färjeterminaler, godsterminaler, brandstationer samt polisstationer. Bland den grundläggande datan finner du bland annat uppgifter om värdet och entreprenadformen.

En tanke med sammanställningen är att de företag som deltar i projektet ska kunna öka synligheten för sina produkter och tjänster. Det kan företagen till exempel göra genom att koppla information om sina uppdrag till informationen om projektet. På så sätt blir beskrivningen av projektet mer komplett och aktuellt.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Samfärdsel med: