🕪Inblandade företag

  • Cibes Lift AB

    Bostadsbolaget Sandvikenhus genomförde en områdesförnyelse i stadsdelen Björksätra och tillgänglighetsanpassade alla fastigheter med hisslösningar.

    Inuti fastigheterna fanns inget utrymme att placera en hiss, varför trapphusen byggdes ut istället. Kunden blev mycket nöjd med anpassningen som blev ett lyft för hela bostadsområdet och breddade möjligheten att hyra ut lägenheter i framtiden.

Karta

Vissa kartor visar bara generellt inom vilken ort byggprojektet finns.