Undertak av stenull med inbyggt brandskydd

Datum: 18 Mar 2024

Förklaring av ”obrännbar” och ”brandskyddadl”

Termerna ”obrännbar” och ”brandskyddad” blandas ofta samman. Det finns emellertid en extremt viktig skillnad. Om något är obrännbart kommer det inte att brinna under normala förhållanden. Det är en enkelt otvetydig egenskap. Brandskyddade material kommer däremot att börja bidra till en brand så fort de brandskyddande kemikalierna som tillsatts för att hämma antändning har tappat funktionen. I vilken utsträckning något är brandskyddat är svårare att mäta. 

Det är därför användning av obrännbara material är en nyckelaspekt i brandsäkerhetsregler runtom i världen, och avgörande för byggnadens säkerhet i händelse av brand. Oavsett brandkälla, temperatur och lufttillförsel kommer byggnadsmaterial eller element som inte är brännbara huvudsakligen förbli opåverkade av branden. När det gäller regler om brandsäkerhet kan obrännbara material användas i obegränsad mängd i en byggnad.

Brandskyddat

Brandskyddade material är däremot brännbara. Det finns ingen global standard för hur man ska mäta i vilken utsträckning en brännbar produkt bidrar till en brands spridning och tillväxt, men det finns sätt att mäta detta som:

  • Hur lätt produkten antänds
  • Värmeutvecklingen vid brand
  • Hur branden sprids på dess yta
  • Hur det desintegreras när det brinner
  • Mängden och typen av rök som bildas

En avgörande roll 

På grund av dessa olika parametrar är klassningssystem för brännbara produkter komplicerade och brandegenskaperna beskrivs ofta i förhållande till testvillkoren. Prestandaklassningar kan också variera beroende på om en produkt används fristående eller som en del av en kompositstruktur. Till exempel är det konstruktionens översta lager som har störst påverkan på testresultatet och inte kärnan i kompositmaterialet som testas, även om en klassning gäller ”slutanvändarförhållanden” som beskriver hur den brandskyddade isoleringen beter sig bakom ett skyddslager.

Obrännbara material spelar en avgörande roll i arbetet att hålla moderna byggnader säkra. ROCKWOOL förespråkar att alla medelhöga och höga byggnader, samt känsliga byggnader och byggnader med hög användningsgrad (som sjukhus och vårdhem, skolor, hotell och sportarenor där det oavsett höjd kan finnas utmaningar beträffande utrymning) endast ska kläs in och isoleras med obrännbara material. 

Begränsa brandspridning

På grund av ökad användning av syntetiska material utvecklas bränder idag sex gånger snabbare än på 1950-talet. Med över 3,7 miljoner bränder varje år, i städer runt om i världen har det aldrig förr varit viktigare att använda material i byggnader som inte bidrar till brandspridning.

Våra akustiska undertak av stenull har ett mycket lågt innehåll av brännbart material, vilket betyder att de är certifierade som obrännbara. Detta kan minimera att en ev. brand sprids via deras yta till andra material. Det är därför våra produkter har bästa klassning för reaktion vid brandpåverkan, vilket i sin tur garanterar att de är idealiska komponenter i säkra, hälsosamma och brandsäkra byggnader.

Reaktion vid brandpåverkan och brandmotstånd

Reaktion vid brandpåverkan? Brandmotstånd? Vad är skillnaden? Reaktion vid brandpåverkan visar hur väl ett material motstår brand, medan brandmotstånd avser byggnadens förmåga att fortsätta att fungera efter att branden har upphört. Att ha ett obrännbart undertak minskar risken för brandspridning och kan därför bidra till att minimera skadorna på byggnaden. Våra akustiklösningar av stenull kan erbjuda både och. Stenull hämmar inte bara eldens spridning, vilket kan rädda liv, utan minskar också brandrelaterade skador och miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska konsekvenser.

Låg rökutvecklling

Även om bränder får oss att främst tänka på lågor och värme, är den verkliga faran den giftiga röken. Faktum är att inandning av giftig rök är den främsta orsaken till brandrelaterade dödsfall (1). Höga halter av giftig rök skapar en farlig miljö som också kan göra det svårare för människor att undkomma elden. Vissa material producerar mycket mer giftig rök än andra, beroende på typ och mängd organiskt innehåll. Lyckligtvis har våra stenullsprodukter ett mycket lågt organiskt innehåll och producerar väldigt lite rök.

Ladda ner och läs vårat faktablad. Klicka på knappen nedan!

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår