TENMAT Ventilerade Brandstopp för takfot & fasad

Datum: 7 Apr 2020

TENMAT Ventilerade Brandstopp
TENMAT Ventilerade Brandstopp är en smidig, enkel och kostnadseffektiv brandskyddslösning avsedd för ventilerade luftspalter i både takfot och fasad. Brandstoppet består av ett grafitbaserat svällband som vid en brand expanderar kraftigt, stänger luftspalten och förhindrar att omfattande brandspridning sker. I händelse av en brand så måste luftspalten snabbt kunna förseglas så att inte elden kan få fäste i vindsutrymmet eller bakom fasadbeklädnaden till nästa våningsplan.

Snabbt montage, bäst ekonomi
TENMAT Ventilerade Brandstopp levereras på rulle (6,3 m/rulle) och kapas enkelt med kniv till rätt längd. Du stiftar fast den mot underlaget i luftspalten med 4 häftklammer per meter. Du skarvar produkten kant-i-kant och du får eventuellt bara spill från sista rullen. Det snabba och flexibla montaget gör att du sparar både tid och pengar till ditt byggprojekt.

Att tänka på vid val av ventilerade brandskydd

Det finns andra, liknande brandskyddsprodukter med svällande funktion på marknaden. När du väljer brandskydd till ditt byggprojekt så kan det vara värt att titta lite extra på totalkostnaden för detta. Det är ju inte bara brandskyddet i sig som kostar pengar. En stor utgiftspost att ta hänsyn till är själva montagekostnaden – som skiljer sig markant mellan olika lösningar.

Vissa brandskydd tar längre tid att montera då det kan krävas specialverktyg, så som fast monterad vinkelkap. Likaså kan andra tidskrävande moment tillkomma, som att du måste täta mot reglar och mellan underliggare med mineralull eller annat brandsäkert material.

För att montera den här typen av brandskydd så kan även krävas tillstånd för heta arbeten, då risk för gnistbildning föreligger vid kapning av längder, samt närvaro av en brandvakt med tillgång till släckvagn.

Med TENMAT Ventilerade Brandstopp behövs inga specialverktyg vid montage. Inte heller behov av heta arbeten, släckvagn, brandvakt etc. Det enda som krävs är en byggkniv och en häftpistol.

TENMAT Ventilerade Brandstopp är enkelt att hantera på byggarbetsplatsen. Produkten är inte ömtålig att hantera då den består av ett relativt mjukt grafitband, omslutet av en skyddande PVC-plast. Risken för att produkten skulle skadas under hanteringen på bygget är således minimal.30-60 minuter brandmotstånd
TENMAT Ventilerade Brandstopp börjar expandera när temperaturen i luftspalten når 180°C och sedan tar det ca 2 minuter för produkten att till fullo försegla luftspalten. Därefter ger produkten 30-60 minuter brandmotstånd i både integritet och isolering.

Här finner du montageanvisning för 30 minuter brandmotstånd, respektive 60 minuter brandmotstånd.

TENMAT Ventilerade Brandstopp för takfot och fasad är testad i luftspalter ända upp till 50mm (46mm fri luftspalt efter att brandstoppet är monterat). Produkten expanderar 25-30 gånger sin egen tjocklek och är förlåtande mot eventuella ojämnheter som finns i luftspalten. Läs mer i produktbladet.

För att uppnå ett fullgott brandskydd är det av stor vikt att kringliggande materialet runt brandstoppet dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Stäm alltid av med brandkonsult innan montage.

Gediget brandtestad produkt
Resultatet från brandtestet granskades sedan noga av byggföretagets brandingenjör som fann att takfoten tillsammans med TENMAT Ventilerade Brandstopp uppfyllde de rådande brandkraven.

Det skall tilläggas att den diffusionsbarriär av polykarbonat som användes ovanpå vindsisoleringen bakom brandstoppet var orörd av både brand och värme efter testets avsutande, vid 66 minuter.

Denna video är helt baserad på testförloppet och beskriver utfallet:

Mer om produkten Brandskydd för luftspalter

Brandskydd för luftspalter

Begränsar brandspridning via luftspalten i takfötter och ytterväggar. Enkel att montera. Kan installeras i en 50 mm bred luftspalt och uppnå 60 minuters integritet och isolervärde efter att den expanderat.

TENMAT Ventilerade Brandstopp för luftspalt i takfot & fasad
TENMAT Ventilerade Brandstopp för luftspalt i takfot & fasad
Tenmat Ventilerade Brandstopp

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår