Brunnssystem

Brunnssystem

Brunnssystem

Pålitliga, hållbara och säkra brunnar för många användningsområden

Uponor Infra har ett brett utbud av plastbrunnar för olika ändamål som dagvattenbrunnar, inspektionsbrunnar, dräneringsbrunnar, infiltrationsbrunnar, rensbrunnar med olika betäckningar. Allt som behövs för att installera ett brunnssystem av hög kvalitet. Det viktigaste är att välja rätt typ av brunn för olika ändamål. Val av rätt brunnsdimension garanterar funktionen och blir den effektivaste lösningen.

Uponor har många års erfarenhet av att tillverka formsprutade och skräddarsydda plastbrunnar. På marknaden växer kraven på plastbrunnar speciellt i dimension 1000 och mindre. Uponor kan leverera brunnar i Weholite ända upp till dimension 3500. I sortimentet ingår brunnar som är Nordic Poly Mark-godkända, delar liksom ständig produktutveckling, kvalitetssäkring, garantier för att brunnarna har lång livslängd – även i utmanande förhållanden. Våra hållbara lösningen kommer avsevärt att minska underhåll och reparationskostnader i framtiden.

Inspektionsbrunnar installeras för att sammankoppla flera rörledningar och för att göra avvinklingar på ledningar för spill- eller dagvatten. Brunnarna ger access till inspektion och underhållsarbeten. Det finns flera olika brunnsbottnar och dimensioner att välja på.

Rensbrunnar installeras på spill- eller dagvattenledningar för underhåll av ledningen. Dessa brunnar installeras alltid på ett rakt rör, cirka var 50:e meter.

Dagvattenbrunnar samlar upp vatten från gator, vägrenar, parkeringsplatser, gårdar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet rinner genom ett galler på brunnens topp och tyngre partiklar som t ex sand och löv samlas upp i botten av en sandfångsbrunn. Dagvattenbrunnar kan specialtillverkas med vattenlås, frostskydd eller sandfång.

Dräneringsbrunnar installeras tillsammans med dräneringsrör och fungerar som inspektions- och underhållspunkt. Brunnarna installeras nära byggnader men även i åkrar, diken och vägar. Dräneringsbrunnar har normalt mindre slamvolym och anslutningsmöjligheterna är ofta flera i en brunn.

Rens- och inspektionsbrunnar
Dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar

Produktöversikt

Läs mer

Relaterade produkter

Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt flödar på markytan, mestadels regn eller ...


Dränering

Dränering

Dränering betyder uppsamling och avledning av grundvatten. Redan på bronsålde...


Enskilda avloppssystem

Enskilda avloppssystem

I Sverige finns närmare en miljon fastigheter med avlopp som inte är anslutna...


Spillvattensystem

Spillvattensystem

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, företag och olika processer ino...


Nyheter från Uponor Infra AB

Skräddarsydda produkter

Skräddarsydda produkter

En mix av kompetens och teknologi.

Accesso 600 inspektionsbrunn

Accesso 600 inspektionsbrunn

Tål inspektion in i minsta detalj!

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår