Rening av dagvatten i traditionella eller skräddarsydda lösningar

Datum: 29 Sep 2021

När det gäller föroreningar i dagvatten kan man resonera i generella termer samtidigt som man måste vara medveten om att anpassning kan behövas. De flesta föroreningarna är partikelbundna och i många fall kan man åstadkomma en rening genom att helt enkelt avlägsna sedimenten. Det mest traditionella sättet att rena dagvatten är genom sandfångsbrunnar.

Ett stort fokus finns på rening av dagvatten och de traditionella produkterna har kompletterats med innovativa nya produkter som filterbrunnar, regnbäddar, brunnar med integrerade lameller och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar där djup och diameter anpassas efter maxflöde, reningsflöde, önskat reningsresultat och sedimentskapacitet.

Fördelar med produkter för rening
  • Smart Trap har testats i 4 år och har bevisad hög reningsgrad
  • Filterbrunn renar både tungmetaller och olja
  • Regnbäddar tar hand om vattnet nära källan
  • Vortex är en brunn som skräddarsys helt efter kundens önskemål
  • Vault är anpassningsbar dagvattenrening i rörmagasin
Våra produkter för rening av dagvatten


Uponor Regnbädd
En kompakt, prefabricerad lösning för biofilterrening som samlar upp, fördröjer och renar dagvatten från näringsämnen, tungmetaller och oljor samt minskar risken för föroreningar av naturliga recipienter.

Uponor Smart Trap
En patenterad sandfångsbrunn för rening av dagvatten. Konstruktionen samlar upp 100 % mer sediment än en traditionell sandfångsbrunn, även vid höga vattenflöden då det annars är normalt att sedimenten sköljs ut.


Uponor Filterbrunn
För rening av dagvatten har ett mycket effektivt, modulärt filter som reducerar närmare 95 % av metalljonerna Om man kompletterar filterbrunnen med en oljeläns kan man under rätt förutsättningar använda den för rening av parkeringsvatten istället för en oljeavskiljare.

Uponor Vault
Är vårt filtermagasin för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 20 hektar eller enklare beskrivet dagvattenutlopp upp till dimension 1400.Uponor Vortex
Är vår sedimenteringsbrunn för rening av dagvatten från hårdgjorda ytor på upp till 10 hektar eller enklare beskrivet dagvattenutlopp upp till dimension 1000.

Broschyr - Rening Sortiment 2021

Mer om produkten Dagvattensystem

Dagvattensystem

Uponor Infras rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddar-sydda sedimenteringsbrunnar med tillhörande delar är anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP eller PE. Dagvattenrören Weholite och Uponor IQ är Nordic Poly Mark-godkända och därmed anpassade till det nordiska klimatet. Samtliga system har lång livslängd och passar utmärkt till offentliga och industriella områden, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät eller för att reducera eller rena den avledda vattenmängden.

IQ dagvattenrör

IQ dagvattenrör

Produktöversikt

Läs mer

Infiltration

Infiltration

Produktöversikt

Läs mer

Rening

Rening

Produktöversikt

Läs mer

Pumpning av dagvatten
Dagvattenmagasin

Dagvattenmagasin

Produktöversikt

Läs mer

Flödesreglering

Flödesreglering

Produktöversikt

Läs mer

Weholite rörsystem

Weholite rörsystem

Produktöversikt

Läs mer

IQ Blue dagvattenrör
Byggvarudeklarationer
REACH declaration of conformity
Dokumentation
BIM-bibliotek
IQ Blue
Uponor IQ

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår