🕪Inblandade företag

  • Cibes Lift AB

    Ett privat villabygge i skärgårdsmiljö önskade två snyggt anpassade hisslösningar, för bästa tillgänglighet både inomhus och utomhus.

    Inomhus installerades en plattformshiss centralt i kombination med trappan till över- undervåningen och utomhus placerades en plattformshiss i anslutning till pooldäck. Överbyggnaden utomhus skyddar hissen mot väder och vind.

    Villan fick en unik lösning där form och design prioriterats lika mycket som funktionen. Hissarna har valfri färgsättning, glaspaneler samt LED belysning.

Karta

Vissa kartor visar bara generellt inom vilken ort byggprojektet finns.