Karlsbergs slott

Utv. renovering av universitet, högskola i Solna. Själva byggnationen startade maj 2012 .

Byggherre var Fortifikationsverket Fastighetsgrupp Karlberg . Projektet utfördes i form av utförandeentreprenad .,..


Produktkopplingar: Staket & Hägnader

Staket & Hägnader

Gränsbildningar är den vanligaste funktionen i gaturummet. Här presenteras produkter för att ge symboler och fysiska förutsättningar för att markera, och ibland genomdriva önskad funktion.

JOM AB fick uppdraget av Försvarsmakten att leverera 10 stycken pollare i gjutjärn med Kommendantens vapen och fläns, med tillhörande kätting och schackel, till Klockstapeln vid Karlbergs Slott. Pollarna är fastskruvade på en platta för att de skall kunna flyttas undan vid behov. Vid trappan till entrén står dessa pollare sedan tidigare. Samma pollare men med kungligt vapen används av högvakten på yttre borggården Stockholms Slott.

Klockstapeln med den så kallade Borggårdsklockan står i centralaxeln utanför södra fasadens huvudentré. Den första klockstapeln kom till sannolikt på 1790-talet. Nuvarande klockstapel restes pingstafton 1954 och hade byggts efter sina historiska föregångare. Klockan är gjuten 1827 av Samuel Grönwall i Stockholm.

Karlsbergs Slott var kungligt lustslott ända fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien på Karlberg. Sedan dess är Karlberg Krigsakademi för officerare och därmed världens äldsta krigsakademi på samma plats och i samma byggnad. De båda trevåningsflyglarna tillkom 1795 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell.

Karlberg är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. JOMs pollare med vapen omgärdar klockstapeln och ankaret likt ett beskyddande av forna tider.

JOM - Järn i Offentlig Miljö - erbjuder högkvalitativa gjutjärnsprodukter och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer. JOM är specialister på ändamålsenliga och specifika konstruktioner för offentlig miljö och förvaltar det hantverkskunnande som krävs för att rekonstruera och reproducera klassiska former och funktioner. Vi satsar också på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav.

Inblandade företag

Byggherre
Fortifikationsverket Fastighetsgrupp Karlberg

Fler produkter från JOM / Järn i offentlig miljö

Trädskydd

Trädskydd

JOM AB har ett stort utbud av trädskydd i olika former för offentlig miljö.


Gnagskydd från JOM AB

Gnagskydd från JOM AB

Ett effektivt och vackert gnagskydd som hindrar skador på trädstammen.


Nyhet från JOM - Gatuspaljé

Nyhet från JOM - Gatuspaljé

Ett nytt verktyg för Dig som planerar och skapar vackra gaturum.


Framtidens regnbädd

Framtidens regnbädd

Under de närmaste åren kommer många att söka lösningar för att ta bättre hand...


Referensprojekt från JOM / Järn i offentlig miljö

Sjöhistoriska Museet

Sjöhistoriska Museet

Ombyggnad | Stockholm | 8 mkr

Ombyggnad av museum i Stockholm. Själva byggnationen startade juni 2014 med e...

Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseum, Stockholm

Ombyggnad | Stockholm | 725 mkr

Ombyggnad av museum som består av en byggnad i Stockholm. Själva byggnationen...

Malmö Börshus

Malmö Börshus

Utv. renovering | Malmö | < 1 Mkr

Utv. renovering av kontorshus i Malmö. Själva byggnationen startade april 200...

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår