🕪Inblandade företag

  • Cibes Lift AB

    Team Sportia i Gävle har en ombyggd affärsyta i två våningar med ingång från markplan. Lokalen behövde tillgänglighetsanpassas så att kunder, personal och varor kunde ta sig mellan våningarna.

    Lösningen blev att hissen placerades mitt i butiken, parallellt med en trappa. Den fick glaskasetter till väggar för luftigt intryck och bättre uppsikt när den används. Fastighetsägaren och butikspersonalen blev nöjda med lösningen. Hissen uppfyller aktuella tillgänglighetskrav, är funktions- och driftsäker och har ökat affärsnyttan för lokalen.

Karta

Vissa kartor visar bara generellt inom vilken ort byggprojektet finns.