Studentbostäder Referensprojekt

MySpace

MySpace

Trondheim


Student City

Student City

Nybyggnad | Örebro | 85 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Örebro med 89 läge...

Vallgossen

Vallgossen

Ombyggnad | Stockholm | 310 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 246 läg...


Alphyddan

Alphyddan

Nybyggnad | Nacka | 50-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Nacka med 93 lägenhet...

Älvstaden Lindholmen 6:9

Älvstaden Lindholmen 6:9

Nybyggnad | Göteborg | 150 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Göteborg med 150 l...

Ängsklockan

Ängsklockan

Nybyggnad | Uppsala | 300-500 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 4 byggnader i Uppsala med 402 lä...

Bobben 1

Bobben 1

Nybyggnad | Stockholm | 80-150 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 100 läg...

Bojsenburg Britsarvsskolan 4

Bojsenburg Britsarvsskolan 4

Nybyggnad | Falun | 30 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Falun med 40 lägenhet...

Bottenstocken 11

Bottenstocken 11

Nybyggnad | Stockholm | 80-100 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Stockholm med 75 l...

Bränninge 1

Bränninge 1

Nybyggnad | Stockholm | 80-150 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 243 läg...

BRF Årstaterassen Åsnen 4

BRF Årstaterassen Åsnen 4

Nybyggnad | Stockholm | 80-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Stockholm med 94 lägenheter på 6 våningar. Sjä...

Brf Living, Kv Åkern, del av

Brf Living, Kv Åkern, del av

Nybyggnad | Uppsala | 50-100 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Uppsala med 58 lägenh...

Campus LTU, etapp 1 och 2

Campus LTU, etapp 1 och 2

Nybyggnad | Luleå | 140 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Luleå med 290 lägenheter. Själva byggnationen ...

Campus Luleå, etapp 1 & 2 Porsön 1:405, del av

Campus Luleå, etapp 1 & 2 Porsön 1:405, del av

Nybyggnad | Luleå | 150 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 5 byggnader i Luleå med 290 läge...

Colonia Intellektet 7

Colonia Intellektet 7

Nybyggnad | Linköping | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 7 byggnader i Linköping med 374 ...

Domaren kv Domaren

Domaren kv Domaren

Nybyggnad | Norrköping | 80-150 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Norrköping med 85 ...

Eddan 3

Eddan 3

Nybyggnad | Lund | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Lund med 125 lägen...

Forskaren, Universitetsplatsen

Forskaren, Universitetsplatsen

Nybyggnad | Örebro | 66 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Örebro med 56 lägenhe...

Furutorpsparkens studentboende Gustav Adolf 1

Furutorpsparkens studentboende Gustav Adolf 1

Nybyggnad | Helsingborg | ca 90 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Helsingborg med 160 l...

Gemensamhetsboende bostäder Tierp 140:1

Gemensamhetsboende bostäder Tierp 140:1

Nybyggnad | Tierp | 20-50 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Tierp med 54 lägen...

Grenadjären 54, Minervavägen, Campus

Grenadjären 54, Minervavägen, Campus

Tillbyggnad | Karlskrona | 48 Mkr

Tillbyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Karlskrona med 7...

Grillgården 3

Grillgården 3

Nybyggnad | Örebro | 75 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Örebro med 64 lägenhe...

Hemholmen 1, etapp 1

Hemholmen 1, etapp 1

Nybyggnad | Stockholm | 50-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Stockholm med 60 lägenheter. Själva byggnation...

Hinderbanan

Hinderbanan

Nybyggnad | Gävle | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Gävle med 168 läge...

HSB Living Lab, Chalmers

HSB Living Lab, Chalmers

Nybyggnad | Göteborg | 40 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Göteborg med 40 lägen...

Hydra C4:12 Ultuna 2:23

Hydra C4:12 Ultuna 2:23

Ombyggnad | Uppsala | 193 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder i Uppsala med 108 lägenheter. Själva byggnatione...

Isskrapan 2

Isskrapan 2

Nybyggnad | Linköping | ca 60 mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Linköping med 50 lägenheter. Själva byggnation...

Kabelverket, hus 8 A Kabelverket 11

Kabelverket, hus 8 A Kabelverket 11

Ombyggnad | Stockholm | 130 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder i Stockholm med 87 lägenheter. Själva byggnation...

Kanotisten 1, hus B

Kanotisten 1, hus B

Nybyggnad | Stockholm | 150-250 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 150 läg...

Kanotisten 1, hus C

Kanotisten 1, hus C

Nybyggnad | Stockholm | 50-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 54 läge...

Kärleken Kärleken 2 Mfl

Kärleken Kärleken 2 Mfl

Nybyggnad | Värnamo | 30-50 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 4 byggnader i Värnamo med 48 läg...

Kopiepennan 1

Kopiepennan 1

Nybyggnad | Stockholm | 45 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Stockholm med 62 l...

Krediten 2

Krediten 2

Nybyggnad | Stockholm | 127 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Stockholm med 107 läg...

Krokslätt, ROT-8294

Krokslätt, ROT-8294

Ombyggnad | Göteborg | 150 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Göteborg med 369 l...

Kronoparken

Kronoparken

Nybyggnad | Karlstad | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Karlstad med 122 l...

Kronoparken 1:24

Kronoparken 1:24

Nybyggnad | Karlstad | 200-300 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 4 byggnader i Karlstad med 248 l...

Kungsbäck/Hinderbanan etapp 1

Kungsbäck/Hinderbanan etapp 1

Nybyggnad | Gävle | 200-300 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Gävle med 200 läge...

Kv Docenten(Campus) Växjö 12:11

Kv Docenten(Campus) Växjö 12:11

Nybyggnad | Växjö | 300 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Växjö med 248 lägenhe...

kv Forskaren Växjö 12:11

kv Forskaren Växjö 12:11

Nybyggnad | Växjö | 42 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Växjö med 71 lägen...

Kv Furiren Furiren 2

Kv Furiren Furiren 2

Nybyggnad | Solna | 150-200 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Solna med 248 läge...

Kv Ostkupan 2 och 14

Kv Ostkupan 2 och 14

Ombyggnad | Linköping | 45-55 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder i Linköping med 288 lägenheter. Själva byggnatio...

kv Stämpen

kv Stämpen

Nybyggnad | Malmö | 115 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Malmö med 130 lägenhe...

Kv. Bottenhavet 4, Tybble Almby 11:204

Kv. Bottenhavet 4, Tybble Almby 11:204

Nybyggnad | Örebro | ca 65 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Örebro med 115 lägenh...

Kv. Dansmästaren

Kv. Dansmästaren

Nybyggnad | Uppsala | 290 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Uppsala med 133 lägen...

Kv. Stenen

Kv. Stenen

Nybyggnad | Örebro | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Örebro med 42 lägenhe...

Lampan 5, Olympia

Lampan 5, Olympia

Nybyggnad | Helsingborg | 75 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Helsingborg med 77 lä...

Lappkärrsberget, etapp 1 kv Filosofen 2-9

Lappkärrsberget, etapp 1 kv Filosofen 2-9

Nybyggnad | Stockholm | 150-200 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 4 byggnader i Stockholm med 297 ...

Leksand Folkhögskola etapp 1

Leksand Folkhögskola etapp 1

Nybyggnad | Leksand | 20-30 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Leksand med 19 läg...

Lugnet Norr 1:12, Lugnet 10,12

Lugnet Norr 1:12, Lugnet 10,12

Nybyggnad | Östersund | 30-40 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Östersund med 28 l...

Lyckebo

Lyckebo

Nybyggnad | Håbo | 30-50 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Håbo med 37 lägenh...

Marathon

Marathon

Nybyggnad | Lund | 190 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Lund med 256 lägen...

Norra Guldheden, område 4

Norra Guldheden, område 4

Nybyggnad | Göteborg | 30-50 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Göteborg med 40 lägen...

Påskalyckan Påskalyckan 8

Påskalyckan Påskalyckan 8

Ombyggnad | Lund | 25 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Lund med 32 lägenhete...

Plommonträdet

Plommonträdet

Ombyggnad | Stockholm | 150 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder i Stockholm med 90 lägenheter. Själva byggnation...

Proto Kämnärsrätten 7, Protokollet 1

Proto Kämnärsrätten 7, Protokollet 1

Nybyggnad | Lund | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Lund med 185 lägen...

Rackarberget etapp 1 Luthagen 61:1, 61:3

Rackarberget etapp 1 Luthagen 61:1, 61:3

Ombyggnad | Uppsala | 100-150 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder i Uppsala med 152 lägenheter. Själva byggnatione...

Rekylen

Rekylen

Nybyggnad | Gotland | 25 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Gotland med 24 lägenheter. Själva byggnationen...

Rickomberga 28:3

Rickomberga 28:3

Nybyggnad | Uppsala | 30-50 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Uppsala med 40 lägenheter. Själva byggnationen...

Roten 1, etapp 1 Stadsliden 6:6

Roten 1, etapp 1 Stadsliden 6:6

Nybyggnad | Umeå | 115 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Umeå med 160 lägen...

Roten 1, etapp 2 Stadsliden 6:6

Roten 1, etapp 2 Stadsliden 6:6

Nybyggnad | Umeå | 115 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Umeå med 100 lägen...

Sagoeken

Sagoeken

Nybyggnad | Lund | 100-200 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Lund med 175 lägenhet...

Sicklingen kv Sicklingen

Sicklingen kv Sicklingen

Nybyggnad | Stockholm | 50-100 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Stockholm med 84 l...

Skjutbanan, etapp 1 Jägarskolan 8,1, Industrin 9:8

Skjutbanan, etapp 1 Jägarskolan 8,1, Industrin 9:8

Nybyggnad | Kiruna | 45 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Kiruna med 72 läge...

Södra Ekedal

Södra Ekedal

Nybyggnad | Skövde | 150 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Skövde med 150 läg...

Sofieberg

Sofieberg

Nybyggnad | Lund | 150-200 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Lund med 128 lägenhet...

Sofiehem, etapp 1 Sofiehem 2:158

Sofiehem, etapp 1 Sofiehem 2:158

Nybyggnad | Umeå | 80-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 5 byggnader i Umeå med 128 lägen...

Stadsträdgården Månstenen 5

Stadsträdgården Månstenen 5

Nybyggnad | Kalmar | 250 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 5 byggnader i Kalmar med 200 läg...

Stapelbädden 6

Stapelbädden 6

Nybyggnad | Malmö | Ej officiell

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Malmö med 163 lägenhe...

Studentbostäder Polstjärnan

Studentbostäder Polstjärnan

Nybyggnad | Luleå | 180 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Luleå med 199 lägenhe...

Studentplatsen, Tybblerondellen Universitet 10

Studentplatsen, Tybblerondellen Universitet 10

Nybyggnad | Örebro | 70-100 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Örebro med 47 lägenhe...

Studentvägen Kv Kåbo

Studentvägen Kv Kåbo

Nybyggnad | Uppsala | 200-300 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder i Uppsala med 295 lägenheter. Själva byggnatione...

Studiegången

Studiegången

Nybyggnad | Göteborg | 130 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Göteborg med 120 l...

Tybblerondellen Oreganon 2

Tybblerondellen Oreganon 2

Nybyggnad | Örebro | 200-250 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 7 byggnader i Örebro med 161 läg...

Unum

Unum

Nybyggnad | Täby | 200-300 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som består av en byggnad i Täby med 148 lägenhet...

Väbeln 3, etapp 3

Väbeln 3, etapp 3

Inv. renovering | Stockholm | 40-50 mkr

Inv. renovering av studentbostäder i Stockholm. Själva byggnationen startade ...

Vallavägen, etapp 2 Irrblosset 1

Vallavägen, etapp 2 Irrblosset 1

Nybyggnad | Linköping | 120 Mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 3 byggnader i Linköping med 218 ...

Valsätra Hus 1a och 1b Valsätra 70:1

Valsätra Hus 1a och 1b Valsätra 70:1

Nybyggnad | Uppsala | ca 50 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Uppsala med 47 läg...

Vid högskolan i Gävle

Vid högskolan i Gävle

Ombyggnad | Gävle | 30 Mkr

Ombyggnad av studentbostäder som uppgår till 5 byggnader i Gävle med 14 lägen...

Vreta Naturbruksgymnasium

Vreta Naturbruksgymnasium

Nybyggnad | Linköping | ca 25 mkr

Nybyggnad av studentbostäder som uppgår till 2 byggnader i Linköping med 56 l...

Ladda ner vår skrivbordsapp


Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...