Väggventil NonSonus FLV-65

Datum: 15 Okt 2019

Väggventilen NonSonus FLV-65 från HIAK är en friskluftsventil med marknadens bästa bullerdämpning och är resultatet av ett avancerat utvecklingsarbete av akustiker med specialkunskaper inom området ljuddämpning.

Fastigheter kan utsättas för mycket höga ljudnivåer från t.ex. järnväg, tunnelbana, trafikleder och flygplatser mm. För att utestänga bullret ljudisoleras bostäder i sådana miljöer med ljudisolerade fönster, påbyggnad av fasader etc , åtgärder som i de flesta fall ger en betydligt tystare boendemiljö, denna åtgärd skapar dock problem med friskluftförsörjning eftersom bra ljudisolering ger en tät byggnad.

Lösningen är att förse bostaden med ljuddämpande friskluftventiler, även kallade uteluftventiler. Tillfredställande prestanda på friskluftventiler har dock inte gått att finna, tills nu. HIAK Friskluftventil NonSonus FLV 65 är en högteknologisk väggmonterad friskluftventil med unikt bra ljuddämpning, där avancerade akustiska lösningar har paketerats till en produkt som i extremt bullrig miljö ger en bibehållen god boendemiljö.

Ventilen, som är en kombinerad reaktiv och resistiv ljuddämpare är patentsökt och har utvecklats på uppdrag av Trafikverket, för att möta behov av tyst lufttillförsel i fastigheter med hög bullerexponering. Ventilen lämpar sig för hus med självdragsventilation eller med enbart mekanisk frånluftsventilation. Användning i våtutrymmen rekommenderas ej.

Tekniska data:
Mätt luftljudsisolering enligt EN 10140-2 samt luftflöde enligt 13141 1. Mätningar utförda i ackrediterat lab. RISE AB. Referensarea 10m² Sabine ekvivalent absorptionsarea, fullt öppen ventil, luftflöde vid 10 Pa tryckskillnad över vägg. Patentsökt Nr: 26026PCT
Användningsområden:
- Fasader mot väg
- Fasader mot järnväg
- Fasader mot industrier
- Fasader mot flygplatser
- Fasader mot idrottsanläggningar
- Fasader mot konserthallar, uteställen
- Innerväggar mellan rum

Bullerdämpning vid 400 mm väggtjocklek:
Dn,e,w 65 dB
Dw+C 63 dB
Dw+Ctr 58 dB
Luftflöde 7,4 l/s
Bullerdämpning vid 200 mm väggtjocklek:
Dn,e,w 57 dB
Dw+C 55 dB
Dw+Ctr 54 dB
Luftflöde 7 l/s

Mer om produkten Ventiler

Ventiler

Marknadens bredaste urval av spaltventiler. Även väggventiler, radiatordon,bullerdämpande ventiler m.m.

Ventiler

Ventiler

Produktöversikt

Läs mer

Instruktioner
Väggventil NonSonus FLV-65 bullerdämpande

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår