Regnbädd - konsten att efterlikna naturen och skydda recipienter

Datum: 25 Mar 2020

– LOD – Biofilter – Dagvattenbädd -


Under de närmaste åren kommer många att söka lösningar för att ta bättre hand om dagvattnet i våra tätorter. För att "fånga" vattnet och hålla bädden på plats, krävs en låda. En regnbädd utformas för dagvattenhantering och som ett naturligt biofilter.

I en hållbar dagvattenhantering är målet att efterlikna den naturliga vattencykeln i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattnets föroreningsinnehåll är också en viktig aspekt som styr vilken typ av lösning som kan användas.

En korrekt konstruerad regnbädd bör kunna infiltrera och rena vatten på liknande sätt som sker i naturliga miljöer. Istället för att leda ner dagvatten i ett underjordiskt ledningssystem kan vattnet ledas till en regnbädd. Konstruktionen består av en yta täckt med vegetation ovan ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen. Delar av vattnet avdunstar till atmosfären, tas upp av växterna, eller infiltreras ner i filtermaterialet.

I filtermaterialet renas dagvattnet från föroreningar via kemikaliska, fysikaliska och biologiska processer.

Hur mycket en regnbädd kan reducera av toppflöden och totala avrinningsvolymer varierar beroende på storlek och konstruktion.

Vi bygger regnbäddar av betongelement med tillhörande luftbrunnspaket och markgaller.

Kontakta oss gärna för ritningar och olika lösningar som passar er miljö och möbleringszon.

Referensprojekt från JOM / Järn i offentlig miljö

Sjöhistoriska Museet

Sjöhistoriska Museet

Ombyggnad | Stockholm | 8 mkr

Ombyggnad av museum i Stockholm. Själva byggnationen startade juni 2014 med e...

Karlsbergs slott

Karlsbergs slott

Utv. renovering | Solna | Ej officiell

Utv. renovering av universitet, högskola i Solna. Själva byggnationen startad...

Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseum, Stockholm

Ombyggnad | Stockholm | 725 mkr

Ombyggnad av museum som består av en byggnad i Stockholm. Själva byggnationen...

Malmö Börshus

Malmö Börshus

Utv. renovering | Malmö | < 1 Mkr

Utv. renovering av kontorshus i Malmö. Själva byggnationen startade april 200...

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår