Eko-logik - Att tänka smart för en hållbar framtid!

Datum: 8 Sep 2021

Kombi Plus – för en grönare infrastruktur
Skyfall förväntas bli allt vanligare och mer intensiva på grund av klimatförändringar. Att kunna fånga upp och infiltrera detta vatten på plats blir en kost nadseffektiv lösning på ett stort miljöproblem för samhället. Med nya Kombi Plus finns äntligen den möjligheten!

Kombi Plus har en inbyggd rörstos som gör det enkelt att leda vatten från hårdgjorda ytor vidare till trädgropar eller regn-/växtbäddar som kan infiltrera, magasinera och därmed fördröja dagvattnet innan det når och eventuellt överbelastar VA-systemet.

Kombi Plus – för en grönare framtid
Kombi Plus har en helt unik funktion som gör det enkelt att förvandla dagvattnet till en resurs istället för en belastning. Det horisontella intaget som annars tar upp vatten från körbanan kan istället enkelt utnyttjas som spridningskar för bevattning av växtbäddar.

Spridningskaret förhindrar urspolningar i växtbädden samt ser till att bevattningen sker i planteringens yta så att även växter med grunda rötter kan tillgodogöra sig vattnet. Växtbädden infiltrerar och renar dagvattnet från bl a tungmetaller, den fördröjer dagvattnet vilket minskar risken för översvämning. Med andra ord, mindre miljöpåverkan.
Ett smart tänk för en hållbar framtid – vi kallar det Eko-logik!

Med Kombi Plus slipper du krångliga lösningar med ytterligare brunnar och kupolsilar i bädden. Genom att installera ett stigarrör i rörstosen får du ett kombinerat intag och bräddavlopp i en och samma lösning. Denna smarta betäckning är resultatet av ett samarbete mellan Pekuma AB, Stockholms stad, Infrakonsult och ett flertal entreprenörer. För en utförligare beskrivning av förfarandet kan du kontakta oss för ett möte eller en web-baserad demo.

Mer information hittar du också på vår hemsida.

Mer om produkten Dagvattenbrunnsbetäckning

Dagvattenbrunnsbetäckning

Vår dagvattenbrunnsbetäckning med sidointag är designad på ett sätt som underlättar arbetet vid en nysättning, underlättar arbetet vid ombyggnationer, den till och med underlättar för framtida drift och underhåll!

Dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag - Standard
Dagvattenbrunnsbetäckning - Kombi Plus
Dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag
Dagvattenbrunnsbetäckningar med sidointag

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår