Gipsskivor

Gipsskivor

Gipsskivor

Gipsskivor är, av förklarliga skäl, ett av våra favoritområden. Vi har många olika varianter som passar till de flesta projekt.

Gipsskivor - Produktinformation

Läs mer

Hjälpmedel för gipsskivor

Läs mer

Verktyg för gipsskivor

Läs mer

Projektering - Se vad som krävs av brand- och ljudisolering inom olika byggna...

Läs mer

Byggvarudeklarationer

Läs mer

Prestandadeklarationer (DoP)

Läs mer

Generella anvisningar

Läs mer

Flex

Flex

The Flex profiles for ceilings are used where a sound-insulating and fireproo...

Läs mer

Flex-1

Flex-1

The Flex profiles for ceilings are used where a sound-insulating and fireproo...

Läs mer

Flex-2

Flex-2

The Flex profiles for ceilings are used where a sound-insulating and fireproo...

Läs mer

SE C70 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

SE C70 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

SE C70 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

SE C70 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

SE C95 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

SE C120 dB+ 1F/1F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

SE C70 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

SE C95 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

SE C120 dB+ 1F/1F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C95 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C120 dB+ 1/1 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C70 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 40

SE C95 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 40

SE C120 dB+ 1/1 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

SE C95 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

SE C120 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

SE C95 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

SE C120 dB+ 2/2 M95, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 52

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

SE C95 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

W112-9-2

W112-9-2

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

W112-10

W112-10

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

W112-11-2

W112-11-2

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

SE C70 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 40

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 44

SE C95 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 44

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 44

SE C120 dB+ 2/2 M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 44

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

W112-04

W112-04

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

SE C95 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

SE C120 dB+ 2/2 M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 48

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

SE C70 dB+ 2/2 M70, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 50

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

SD C70 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

SD C95 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

SD C120 dB+ 2/2 M2x45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

SD C70 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

SD C95 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

SD C120 dB+ 2/2 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C70 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C95 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C120 dB+ 3/3 M2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C70 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C95 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

SD C120 dB+ 3/3 S2x45, Fire resistance EI 90, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 2/2 S180, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

SD C70 dB+ 2/2 S180, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95dB+ 2/2 S200, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

SD C95dB+ 2/2 S200, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 2/2 S250, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

SD C120 dB+ 2/2 S250, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 63

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C70 dB+ 3/3 S150, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

SD C70 dB+ 3/3 S150, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C95 dB+ 3/3 S200, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

SD C95 dB+ 3/3 S200, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SD C120 dB+ 3/3 S250, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

SD C120 dB+ 3/3 S250, Fire resistance EI 90/120, Sound reduction R'w 67

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

SE C70 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

SE C95 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

SE C120 dB+ 0/2 M0, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C70 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C95 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

SE C120 dB+ 0/2 M45, Fire resistance EI 30, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

SE C70 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

SE C95 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

SE C120 dB+ 0/2F M0, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 30

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C70 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

SE C70 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C95 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

SE C95 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

SE C120 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

SE C120 dB+ 0/2F M45, Fire resistance EI 60, Sound reduction R'w 35

With Norgips drywall on steel frame profiles, all requirements of lightweight...

Läs mer

Relaterade produkter

Fix, fog & tätskikt

Fix, fog & tätskikt

Här hittar du förhoppningsvis det behöver när det kommer till att göra ett br...


Inspektionsluckor

Inspektionsluckor

Inspektionsluckorna ska finnas där, men helst inte synas alltför mycket. Vi e...


Puts & spackel

Puts & spackel

I 50 år har Norgips varit en ledande leverantör av gipsskivor och väggsystem....


Skruv

Skruv

Skruvar är viktiga detaljer. På Norgips tänker vi även på de små detaljerna –...


Nyheter från Norgips Svenska AB

Gips för en robust vägg

Gips för en robust vägg

Med en Ultra Board 13®-vägg kan du belasta en hylla med upp till 200 kg!

Kategorier

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår