VIDAR TEGELSPÅN

VIDAR Tegelspån är utformat i samarbete med tre danska firmor ONV Arkitekter, Jaja Archtects och Scandibyg. Redan från starten av idéfasen var grundtanken att det skulle vara ”teglet med två fronter”. Därför produceras tegelspånen som standard alltid med 2 fronter och arkitekterna kan med samma tegelspån få 2 helt olika ytor och färgnyanser.

VIDAR Tegelspån produceras redan nu i 17 olika vackra och exklusiva färger. Fler är under utveckling i samband med större skandinaviska fasadprojekt.

Tegelspånen Cradle2Cradle certifierades i 2017 och alla komponenterna ingår som hållbart byggmaterial i systemet och alla framtida fasader blir försedda med ett MATERIALPASS så att man vid återanvändning av fasadkomponenterna långt in i framtiden, återvinner materialen rätt och därmed utnyttjar den hållbara grundidén till 100%.

Dokumentation