VÅRA BESÖKARE SKA KÖPA IN DET DU SÄLJER

De senaste 12 månaderna
hade vi 1 083 509 besökare


Våra besökare

Eftersom vi är i kontakt med alla aktörer som är inblandade i varje byggprojekt och vet vilka produkter och tjänster de är i behov av för varje specifikt projekt så kan vi servera dem informationen de behöver vid rätt tidpunkt.2016 startades 31 368 byggprojekt
med 101 467 inblandade aktörerVi har kontakt med beslutsfattare i alla delar
av byggprocessen i projekt över hela Sverige.

01 Idé/Planering
Byggherren eller beställaren har tidiga planer på ett projekt.

02 Projektering
Konsulter, projektledare och arkitekter gör sitt.

03 Upphandling
Total-, general- eller byggnadsentreprenör upphandlas.

04 Byggnation
Byggstart till färdigställande med allt vad det innebär.

05 Användning
Inflyttning, inredning och användning av lokalerna.

06 Reparation
Renoveringsbehovet uppstår och vi börjar om igen.

 

Lägg till ditt företag

Kontakta oss gärna så kan vi visa hur tjänsten fungerar.
Lämna en intresseanmälan eller ring 0651-760 420