Räcke för balkong eller trappa

AW 26:07 W1 är ett räcke i serien Style. Precis som övriga räcken av modellen W1 levereras det utan överliggare.
Räckets yttersta stolpar är placerade i ytterkanten av sektionen vilket innebär att en stolpe alltid kommer att vara placerad mitt i ett hörn.
Modell W2 har istället stolparna placerade en bit in från ytterkanten, vilket gör marken direkt under ett hörn fri.

Beroende på hur din befintliga balkong ser ut finns det olika aspekter att ta hänsyn till vid planerandet.
www.smidesstaket.nu finns all hjälp du behöver för att kunna planera ditt smidesräcke.