Cibes A6000 idealisk tillgänglighetslösning

Kabinhissen Cibes A6000 är konstruerad för att ge förbättrad komfort och säkerhet, med en manövervänlig och ergonomisk utformning. Cibes Lift har ett gott renommé när det gäller formgivning av hissar. Cibes A6000 är en del av generationen skruv och mutter drivna hissar, här med sluten hisskorg. Drivfunktionen eliminerar behovet av ett maskinrum, som i sin tur ger en utrymmesbesparande lösning.

Eftersom Cibes A6000 byggs på plats, inklusive schakt, från bottenplattan och uppåt, är installationen snabb och enkel, mellan tre till fyra dagar. Kabinhissen är lätt att använda och därutöver optimalt kostnadseffektiv i jämförelse med konventionella hissar vad gäller drift och underhåll.