Golvavjämning

Weber cementbundna golvavjämningsmassor har en ledande position på marknaden och har vunnit internationella framgångar genom förnämliga egenskaper och god ekonomi.

Golvbranschens Kretsloppsmärkning P-märkning