Uponor Smart Trap

Datum: 20 Okt 2016

Effektiv rening av dagvatten från föroreningar och sediment.

I takt med att antalet hårdgjorda ytor som tak, vägar och parkeringsplatser blir fler och större, ökar mängden dagvatten som behöver tas om hand. Dagvatten för med sig sediment fulla av föroreningar från exempelvis trafik, byggnadsmaterial och tak. En stor del av föroreningarna är exempelvis tungmetaller som är partikelbunda vilket innebär att de sitter fast på större partiklar, så som sandkorn. Dagens sandfångsbrunnar fungerar väl vid låga flöden, men vid kraftiga skyfall riskerar en stor mängd uppsamlat sediment att sköljas ut ur brunnen igen. Det har helt enkelt inte funnits någon optimal lösning. Tills nu.
Uponor Smart Trap löser problemet!

Fördelarna med Uponor Smart Trap
  • Samlar effektiv in sediment
  • Förhindrar insamlat förorenat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden
  • Minskar underhållskostnader radikalt för magasin, kassetter, dammar och sjöar
  • Förhindrar föroreningar från att nå dammar och sjöar
  • Enkel konstruktion som går att installera i befintliga brunnar

Mer om produkten Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt flödar på markytan, mestadels regn eller smältvatten från snö och is. De senaste årens hårda nederbörd och medföljande översvämningar i framförallt våra städer har aktualiserat frågorna kring grön och blå infrastruktur.

För att hantera den ökande mängden dagvatten behövs en kombination av parker, trädgårdar, landskap, gröna tak, vattendrag, våtmarker och dräneringssystem. Uponor IQ är ett innovativt och komplett system för dränering, transport, utjämning, lokalt omhändertagande, rening, pumpning och återvinning av dagvatten. Systemet är särskilt lämpligt för avvattning inom kommun, transportsektor, lantbruk och skogsbruk och används i hela Norden.

Rör

Rör

Produktöversikt

Läs mer

Infiltration

Infiltration

Produktöversikt

Läs mer

Rening

Rening

Produktöversikt

Läs mer

Återvinning

Återvinning

Produktöversikt

Läs mer

Fördröjning

Fördröjning

Produktöversikt

Läs mer

Brunnar

Brunnar

Produktöversikt

Läs mer

Dagvatten - Monterings- och installationsanvisningar

Läs mer

Dagvatten - Miljödeklarationer

Läs mer

Dagvatten - AMA Texter

Läs mer

Dagvatten - CAD Detaljer

Läs mer

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår