Tät ventilation med Ventilflex® & Furanflex®

Datum: 17 Maj 2019

Relining av ventilationen. Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig!

För 10 år sedan förekom knappt relining av ventilationskanaler. Idag är det en dominerande metod för att uppnå täta ventilationskanaler som förbättrar inomhusluften och sänker energikostnaderna. VentilFlex® och FuranFlex® har en stor del av marknaden inom relining och efterfrågan fortsätter att öka.

Produktprestanda och miljöarbete i världsklass
– En viktig anledning till framgången med VentilFlex® och FuranFlex® är att vi från första stund varit minutiösa när det gäller produktprestanda och miljöarbete. Vi erbjuder produkter som är hållbara i längden. Därför är det en självklarhet med generösa garantivillkor och att produkterna uppfyller höga krav från de viktigaste kvalitets- och miljöinstanserna. Det är stora konkurrensfördelar både för oss och våra kunder, säger Jörgen Tellestam, VD på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB.

Se filmen som förklarar hur relining av ventilationskanaler med VentilFlex® och FuranFlex® går till!Vill du veta mer? Besök www.furanflex.se och fyll i vårt kontaktformulär för en offertförfrågan.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.
Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.

Mer om produkten VENTILFLEX® RELINING VENTILATION

VENTILFLEX® RELINING VENTILATION

Tätning av alla sorters ventilationskanaler och imkanaler utan håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten. Täthetsklass D, brandklassificering B-s1,d0 (ventilations- och imkanaler). VentilFlex® är originalet som ger fullständigt täta kanaler – enkelt, miljövänligt och kostnadseffektivt.

Typgodkännandebevis 1217

Läs mer

VentilFlex® produktbeskrivning

Läs mer

VentilFlex® 9 skäl

Läs mer

VentilFlex® Pay off-tid för Relining

Läs mer

VentilFlex® Nya kanaler eller Relining?

Läs mer

Relining av ventilationskanaler med VentilFlex® och FuranFlex® - Video

Läs mer

FuranFlex® /VentilFlex® - Certifikat och dokumentation

Läs mer

Broschyrer

Läs mer

Ladda ner vår skrivbordsapp


Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...