Stenull ger brandskydd åt cellplastisolering

Datum: 30 Apr 2019

PAROC FireSAFE skyddar brännbart material i fasader och tak från antändning.

Valet av isoleringsmaterial har stor inverkan på en byggnads samlade brandsäkerhet. Det vittnar inte minst den senaste tidens exempel på bränder i höga byggnader. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering, som PAROC Stenull. Om man trots det väljer att isolera med cellplast har Paroc utvecklat ett antal stenullsprodukter, PAROC FireSAFE vars främsta användningsområde är att skydda brännbart material i fasader och tak från antändning.

Finland lagstiftar om extra skydd av brännbart material i byggnader
I Finland infördes den 1 januari 2018 en ny förordning om brandsäkerhet för byggnader. Den nya förordningen innebär strängare krav för skydd av brännbart isolermaterial (material klassat i Euroklass B-F samt träbaserade isoleringsmaterial) och ansvaret läggs i praktiken på arkitekten. Ansvaret gäller inte bara för ny- eller tillbyggnad utan även för reparation och modifiering, om byggnadens brandsäkerhet försämras som följd av densamma.

För att erbjuda en lösning till den finska marknaden utvecklade Paroc en ny produktfamilj av stenull, PAROC FireSafe med K230 klassificering, speciellt designade för att skydda brännbart material i fasader och tak från antändning.

Paroc har nu anpassat sortimentet och lösningarna till den svenska marknaden för att kunna erbjuda samma höga brandsäkerhet för svenska byggnader. Konstruktionslösningarna är bedömda av Brandskyddslaget, ett ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering.

Motsvarar tidigare svensk lagstiftning
Någon harmonisering inom EU beträffande brandkraven för flervåningsbyggnader eller någon harmoniserad brandprovningsmetod av fasader finns inte. Varje land har sina egna krav och egna provningsmetoder. En fasadutformning som är godkänd i ett europeiskt land är inte med automatik godkänd i andra europiska länder. Inte minst för en jämförelse med andra länder kan det vara av intresse att studera brandkraven i tidigare svenska byggregler. Dessa krav var mer detaljerade än dagens krav och påminner i vissa avseenden om nuvarande krav i andra länder som till exempel i Finland.

Enligt gällande byggregler i Sverige är möjligheterna att använda brännbart material i fasadkonstruktioner begränsade när det gäller flervåningsbyggnader i byggnadsklass Br1. Brännbart material kan dock, enligt Boverkets Byggregler (BBR), få förekomma även i en flervåningsbyggnad under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar innebär bland annat att brandspridning längs fasadytan och inuti väggen ska begränsas. Vidare ska risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

Brandkänsliga material måste skyddas
Efter flera internationella exempel på bränder i höga byggnader där brandspridning skett mycket snabbt längs fasaden har man i vissa fall kunnat konstatera att den bakomliggande orsaken till den snabba brandspridningen varit att entreprenören bytt ut delar av ett system utan att säkra att den slutliga brandtekniska prestandan blir densamma.

Samtliga konstruktionslösningar där cellplast skyddas av produkterna i konceptet PAROC FireSAFE finns på vår hemsida:
  • Putsad fasad med tunnputs
  • Ventilerad fasad
  • Betongelement
  • Genomföringar i vägg
  • Låglutande tak
  • Genomföringar i tak
  • Sektionering

Referensprojekt från Paroc AB

Citypassagen

Citypassagen

Nybyggnad | Örebro | 280 Mkr

Nybyggnad av kontorshus som består av en byggnad i Örebro på 7 våningar varav...

Epicenter

Epicenter

Stockholm

Innovationshuset Epicenter i centrala Stockholm är inget vanligt kontorshotel...

Skoog Arkitektkontor

Skoog Arkitektkontor

Gävle

Skoog Arkitekter har funnits sedan 1989. Kontoret har sin bas i Gävle och ver...

BRF Bryggan

BRF Bryggan

Nybyggnad | Sundbyberg | Kan ej anges

Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 3 byggnader i Sundbyberg med 85 l...

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår