Sjuk- och Hälsovård

Byggprojekt inom sjuk- och hälsovård kan inbegripa allt från uppförande av nya sjukhus/lasarett till renoveringar eller ombyggnationer av fängelser och kriminalvårdsanläggningar. Viktigt att notera är att många anläggningar inom sjuk-, hälso- och kriminalvård kräver installation av en hel del specifika funktioner, vilket kan innebära dels att byggtiden blir längre och dels att ett större antal företag blir inblandade i projektet.

Här har vi samlat information om alla avslutade byggprojekt inom sjuk- och hälsovård. Tyngdpunkten ligger på nybyggnation, ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar av sjukhus. Sjukhus är verksamheter som hela tiden utvecklas och för vars utbud det hela tiden sker översyner. Projekten listas med en mängd bakgrundsinformation avseende exempelvis entreprenadform och projektkostnad. Alla deltagande företag listas också, dessutom med deras respektive roller i projektet.

Alla deltagande företag kan på ett enkelt och smart sätt koppla produkter och material som används i byggprocessen till sidorna om projektet. Därigenom skapas en mer komplett beskrivning av projektets förutsättningar samt projektets genomförande.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Sjuk- och Hälsovård med: