Gruppbyggda Småhus

Gruppbyggda småhus är en kategori av byggprojekt som blir allt vanligare, särskilt eftersom byggtekniken innebär att husen kan uppföras på kort tid och till en lägre kostnad jämfört med exempelvis fristående villor. Gruppbyggda småhus kan vara i form av radhus, grupphus eller markbostäder. Inte sällan byggs husen som bostadsrätter.

Den här sidan är en katalog av avslutade byggprojekt inom gruppbyggda småhus. Det gäller både nybyggnationer, tillbyggnader och renoveringar. Alla byggprojekt i Sverige finns med i katalogen. Varje projekt har också en egen sida med ett antal faktauppgifter, såsom till exempel uppgifter om de inblandade företagen med respektive ansvarsområde, projektets kostnad, byggtiden, antalet huskroppar totalt samt antalet lägenheter/boenden.

De företag som på ett eller annat sätt har varit inblandade i byggprojektet kan till beskrivningen av projektet koppla produkter och material som har använts i byggprocessen. På så sätt kan företagen tillsammans skapa en helt komplett och helt aktuell beskrivning av varje byggprojekt. Samtidigt får företagen en ökad synlighet för sin verksamhet och sina produkter.

Ta reda på vilka planerade projekt som finns inom Gruppbyggda Småhus med: