Byggfakta DOCU
FbIn

Gorter®: Takluckor med bevisad hög isoleringsvärde

Upptäck hur Gorter Takluckor utgör en integrerad del av byggnadsskalet, med oöverträffade isoleringsvärden och CE-certifieringar. 

Glastak, glaslanterniner och takfönster

Vi är ett nischat entreprenadföretag i glasbranschen som fokuserar på dagsljusinsläpp genom tak.

Vårt sortiment består av flera produkter med olika prestandanivåer för att kunna möta de önskemål och krav som du ställer. Projekttyperna är både nyproduktion och renoveringar av olika typer av fastigheter i Sverige. 

Sparade arbetstimmar med ny schaktlösning

I 190 badrum i Östersund installeras TECEs innovativa schaktlösning TECEmodul. 

Så installeras FTX enkelt utan att hota investeringskalkylen

En utmaning med att installera ett modernt ventilationsaggregat kan vara att kostnaderna blir höga och arbetet blir krångligt. 

Årets innovation - Efficient Load Out

Efficient Load Out hjälper bygg- och anläggningsbranschens aktörer att uppnå sina hållbarhetsmål och lönsamhet i utlastningsprojekt. Den digitala tjänsten erbjuder transparens mellan aktörer, ökar säkerheten och minskar miljöpåverkan genom att varje steg i processen optimeras.

– Jag tror att framgången ligger i kombinationen att Efficient Load Out (ELO) dels är enkel att använda, dels ökar lönsamheten och samtidigt minskar miljöbelastningen, det finns inget motsatsförhållande, säger Annika Nissen, vd på Global Load Out Solutions, som tillhandahåller webbapplikationen. 

Do you want to change how you receive the newsletter?

The letter was sent to <$EMAIL>. You can unregister here.

Byggfakta Sverige i Ljusdal AB
Östernäsvägen 1, 827 32 Ljusdal
0651 - 760 420

www.byggfaktadocu.se

admin@byggfaktadocu.se

Policy för datahantering, integritet och cookies