ViaCon AB

Företagsgruppen startade sin verksamhet 1986 i Sverige och Norge och har under de gångna åren utvecklats mycket positivt. Idag är ViaCon-gruppen representerad med egna företag även i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

Kärnverksamheten är den egna tillverkningen av Rörbroar av korrugerat st

Läs mer


Produkter från ViaCon AB

Dagvatten- och fördröjningsmagasin

Dagvatten- och fördröjningsmagasin

Ett kraftigt skyfall kan vara förödande om inte dagvattenhanteringen är genom...


Erosionsmattor

Erosionsmattor

Att arbeta med miljövänliga lösningar är något som är av yttersta vikt i den ...


Faunapassager

Faunapassager

Ett sätt är att bygga en faunapassage med hjälp av en rörbro eller vägtrumma....


Gabioner

Gabioner

Gabionmuren kan ha många olika funktioner, bullerdämpande, insiktsskyddande, ...


Geomembran

Geomembran

Användningsområden – Grundvattenskydd vid byggnation av vägar, järnvägar och...


Geonät

Geonät

Ett geonät är en nätkonstruktion som förbättrar markens bärighet genom att lå...


Geotextil

Geotextil

Separation – Genom att använda en geotextil som barriär hindras lösare eller ...


Gräsarmering

Gräsarmering

Tänk dig en armerad yta som till största delen består av gräs och inte betong!


Grundvattenskydd

Grundvattenskydd

Många vattenreserver är skyddade idag men fler skulle kunna skyddas. Skydd...


Vägtrummor HelCor

Vägtrummor HelCor

Användningsområde – vägbyggen, skyddskulvert, gång- och transporttunnel, kop...


Marktäckning

Marktäckning

Marktäckning är ett gammalt beprövat sätt att slippa ogräs. Inte alltför läng...


MP 200

MP 200

MP200 – multipelkonstruktionen som ger maximal flexibilitet. MP200 finns i en...


Pecor Quattro

Pecor Quattro

Polypropen är ett material med egenskaper som kommer väl till pass i väg- och...


SuperCor Rörbroar

SuperCor Rörbroar

SuperCor är den starkaste av våra korrugeringar. Tack vare en större korruger...


Vägtrummor TrenchCoat

Vägtrummor TrenchCoat

Användningsområde I korrosiv miljö (vatten med pH-värde Material – Varmfö...


TrenchCoat PipeArch

TrenchCoat PipeArch

Med PipeArch är det möjligt att installera en trumma/rörbro även när bygghöjd...


Ventilation i mark

Ventilation i mark

I de allra flesta byggnader finns ventilationssystemets huvudkanaler på vinde...


ViaWall

ViaWall

ViaWall gör det möjligt att bygga höga vertikala stödmurar, enkelt och ration...


Bullerskydd

Bullerskydd

Bullerskyddskärmar för trafikerade och bullerutsatta områden. Bullerskydd ...


Nyheter från ViaCon AB

Rörbroar från ViaCon för enskilda vägar

Rörbroar från ViaCon för enskilda vägar

Nu blir det enklare att byta ut eller bygga ny bro. Vi hjälper dig att ta fra...

Färdigfyllda gabioner från ViaCon AB

Färdigfyllda gabioner från ViaCon AB

Med ViaCons färdigfyllda gabioner frigörs många man- & maskintimmar för annat...

Få nyheter om byggmaterial & produkter - direkt i inkorgen


Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök.
Läs mer...

OK, jag förstår