WICSTYLE

WICSTYLE dörrar bygger på mångårig erfarenhet av byggsystem för dörrar. Samtliga dörrtyper är moduluppbyggda vilket betyder att alla dörrvarianter är baserade på en och samma stomme. Ett koncept som kallas WICONA Unisys.

Dörrarna är utformade med ett modulsystem som ger samma formgivning till dörrar för olika användningsområden. Samtidigt som det också ger möjligheter till ett stort antal tillval som olika nivåer av inbrottsskydd, ljudreduktion, utrymning, röktäthet och brandskydd.

Vårt stora utbud av aluminiumprofiler och tillbehör ger dig stora möjligheter att utforma rätt dörr till en specifik miljö. Dörrarnas genomtänkta detaljlösningar gör att WICONA-dörrar alltid kommer till sin rätt, även i de mest krävande miljöer.

Weland Aluminium levererar också fasta glaspartier med samma profilsystem tillsammans med dörrleveranserna.