Vi kan byggplåt!

Byggplåt är hållbart, klassiskt och förnyelsebart. Exempelvis kan plåt som sattes på taken för mer än hundra år sedan vara densamma som används vid byggen idag. Materialet återvinns, smälts ner och används igen. Hur många gånger som helst.
Därför är byggplåt det självklara valet för framtiden.

Vi på Bevego är experter på Byggplåt! Välkommen in till din närmsta filial för personlig service eller besök vår e-handel www.Bevego.se

Dokumentation