Välkommen på seminarium!

Hur bygger man avloppssystem som ger en bra ljudmiljö och hur påverkar avloppssystem och sanitetsinstallationer ljudnivån i byggnader? Som projektör, arkitekt, entreprenör eller VVS-installatör är det viktigt att känna till Boverkets krav och hur olika byggtekniker kan förbättra ljudmiljön.

På våra eftermiddagsseminarier den 21 november i Göteborg och den 28 november i Stockholm bjuder våra experter på de senaste rönen inom avloppshydraulik och byggakustik.

Seminariet är gratis, men antal platser är begränsat så anmäl dig nu!

Dokumentation