Vackra fogar utan ogräs

Använd PCI Pavifix® 1K Extra som fogmassa till dina stenbeläggningar!

Produktegenskaper:

  • För markytor med gångtrafik och sparsam personbilstrafik på privata ytor som parkeringsplatser, trädgårdsgångar, garageuppfarter och uteplatser.
  • För vattengenomsläppliga fogar av mosaik, små och stora gatstenar och plattor av natursten och betongsten samt klinker.
  • Enkel applicering för bra resultat.
  • För fogbredder på 3-50 mm.
  • Endast för läggning på dränerande underlag!
  • Utomhus, golv/mark.
  • Ger lättskötta markstensytor, då växtlighet undviks i fogarna.
  • Håller myror borta.

Fog