Uponor Smart Trap

Effektiv rening av dagvatten från föroreningar och sediment.

I takt med att antalet hårdgjorda ytor som tak, vägar och parkeringsplatser blir fler och större, ökar mängden dagvatten som behöver tas om hand. Dagvatten för med sig sediment fulla av föroreningar från exempelvis trafik, byggnadsmaterial och tak. En stor del av föroreningarna är exempelvis tungmetaller som är partikelbunda vilket innebär att de sitter fast på större partiklar, så som sandkorn. Dagens sandfångsbrunnar fungerar väl vid låga flöden, men vid kraftiga skyfall riskerar en stor mängd uppsamlat sediment att sköljas ut ur brunnen igen. Det har helt enkelt inte funnits någon optimal lösning. Tills nu.
Uponor Smart Trap löser problemet!

Fördelarna med Uponor Smart Trap

  • Samlar effektiv in sediment
  • Förhindrar insamlat förorenat sediment från att virvla med ut vid höga vattenflöden
  • Minskar underhållskostnader radikalt för magasin, kassetter, dammar och sjöar
  • Förhindrar föroreningar från att nå dammar och sjöar
  • Enkel konstruktion som går att installera i befintliga brunnar

Dokumentation
close

DOCU

Produktnyheter från byggbranschen
direkt till din inkorg

Prenumerera på nyhetsbrevet och få veckovisa uppdateringar med nya produkter från ledande tillverkare och leverantörer.


account_circle
email
Nej tack, gå vidare till hemsidan