Trådlös individuell mätning och debitering

Vi har sedan 1952 levererat mätare för individuell mätning och debitering i flerbostadshus. Idag ansvarar vi för mätning och avläsning av över 10 miljoner bostäder med tillhörande 50 miljoner mätpunkter i Europa. Tack vare volymfördelarna så kan avläsning och administration göras kostnadseffektivt.

Med trådlös kommunikation så blir det enklare att både projektera och installera mätarna, fram för allt vid nyproduktion. Mätarna levereras till installatören, vår personal driftsätter mätarna och monterar insamlingssystemet när inflyttning närmar sig. Därefter säkerställer vi att fastighetsägaren kontinuerligt får det utlovade resultatet tillsänt sig.

Kostnaden för insamlingssystemet med tillhörande fjärravläsning via GSM anges som en fast kostnad per lägenhet utifrån den aktuella konstruktionstypen. Detta innebär att det aldrig blir någon överraskning om räckvidden på de trådlösa sändarna visar sig vara kortare än projekterat, Techem står för risken med andra ord. Men om man jämför kostnaden med äldre trådbaserad teknik, där både kanalisation, kabeldragning och inkoppling krävs, så skiljer det i slutändan ofta så mycket som 50 procent.

Välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur ni kan lyckas med trådlös individuell mätning i ert projekt!

Dokumentation