Terana kemdoseringspump för fosforfällning

Med Terana fosforfällningsenhet kan du på ett effektivt sätt uppnå kraven vid hög skyddsnivå när det gäller fosfor. Genom att tillsätta flockningsmedel till avloppet via vår kemdoseringspump, binder du fosfor i det slam som bildas i slamavskiljaren.

Pumpen monteras på Terana flockningsmedelsdunk som placeras t ex under diskbänken och ansluts sedan enkelt till den utgående avloppsledningen.

Eftersom tillsättning av flockningsmedel binder mer slam, rekommenderar vi någon av våra större slamavskiljare t ex 3750 L, 4800 L eller 6500 L.

Terana är en av Sveriges största leverantörer av rörsystem för VA, VVS och Kabelskydd.

Dokumentation