Storköksprodukter från Furhoffs

Nu tar vi ytterligare ett kliv för att bli en mer komplett leverantör, och då handlar det om storköksinredning. Sedan tidigare är vi en väl etablerad tillverkare av bland annat golvbrunnar, diskbänkar, tvättrännor, städrumsutrustningar och en mängd olika specialprodukter i rostfritt stål.

Erfarenheten är gedigen. Furhoffs bildades 1899, då som ett kopparslageri och sedan 1920-talet har vi arbetat med det rostfria stålet. För oss är tradition och förnyelse viktiga delar i strävan att ständigt förbättra verksamheten. Det långsiktiga utvecklingsarbetet har nu också resulterat i ett nytt sortiment anpassat för storkök i exempelvis restauranger, hotell, skolor och sjukhus.

Förutom rätt kvalitet har vi lagt stor kraft på en attraktiv prisbild, vilket är en nödvändighet när vi på allvar tar oss an storköksmarknaden. Samtidigt är vi ödmjuka och inser att mängden produkter som ingår i ett storkök är mycket omfattande. Vi inriktar oss därför på det rostfria inredet i form av diskbänkar, hurtsar, hyllor, rullbanor med mera. Men utvecklingen fortsätter. I det avseendet är vi lika ihärdiga som när det gäller våra övriga produkter.

Därtill är Furhoffs Rostfria välkänt för sin höga kvalitet och leveranssäkerhet. Den nya satsningen ger dig som kund tillgång till ett bredare sortiment av produkter som hör till storkök, allt från brunnar, diskbänkar, rullbanor och kantinvagnar till hyllställningar. Broschyren som du nu läser ska ge dig vägledning när du väljer rostfritt inrede till ditt storkök, och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete.

Läs vår broschyr om storköksprodukter här.