Stålbarriärer till kofferdammar

Vi använder våra stålbarriärer för torrläggning vilket möjliggör reparation och arbete i kanaler och sjöar.

Den robusta metallstrukturen gör stålbarriären till ett perfekt verktyg för avvattningsprojekt.
Tillsammans med våra partners i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland har vi framgångsrikt installerat Geodesign Stålbarriärer i floder, sjöar och kanaler sedan 2002.

Broschyr Geodesign Barriers

Dokumentation