SmartProbes

Trådlösa givare för temperatur-, fukt-, tryck- och luftflödesmätningar.
Smarta givare för användning tillsammans med en smartphone/surfplatta.

Dokumentation