Smart lagerexpansion

Genom att placera en hissautomat från Weland Lagersystem AB i ett ”torn” utanför lokalen har kunden på ett smart sätt utökat lagringskapaciteten och frigjort ytor inne i lokalen.

I tornet har man dessutom monterat en stomme till ytterligare en hissautomat för framtiden. Detta kommer att avsevärt underlätta montaget när ytterligare en hiss kommer att installeras. Serviceöppningen i väggen är klar och tillfälligt igenbyggd för att få minimala störningar vid kommande montage.

Weland Lagersystems kund tillverkar verktyg och plastdetaljer i varierande serier. Man lagerhåller mängder med verktyg och då är det viktigt med ordning, rationell hantering samt ren och skyddad lagring.

I hissautomaten lagras ca 500 olika verktyg. Hissautomaten har 100% utdrag av lastbrickorna så att verktygen enkelt kan hanteras med travers.