Rörbroar från ViaCon för enskilda vägar

Till att börja med erbjuds tre storlekar med spännvidder 2,84 meter, 3,65 meter och 4,35 meter. Rörbroarna kommer att vara färdigdimensionerade och kunna beställas i valfria längder. När de sedan levereras till arbetsplatsen är de monterade och färdiga att förlägga.

Den dokumentation som krävs kommer i stor utsträckning att vara förkontrollerad av Trafikverket. Detta förenklar processen med framtagande av handlingar och resulterar i lägre kostnader för vägföreningarna. Processen med framtagande av dokumentation följer Trafikverkets regelverk: Krav Brobyggande, del A.

Dokumentation