Prefabricerade stommar

Vårt fokus ligger på industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper. Men om tid och projekt är rätt kan även andra typer av stommar vara intressant; som ställverk, p-garage, hallar, kontor och bostäder.

Betong, Limträ & Stål

Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med limträ och stål för att uppnå en optimal stomme för kunden.

Vi är övertygade om att de mest effektiva lösningarna genereras genom dialog och långsiktigt samarbete. Mångfald och blandning bidrar förutom kostnadseffektivitet också till effektivitet inom miljöansvar och hållbarhet.

För oss blir det också mer estetiskt tilltalande!

Just nu Pågående/Levererade projekt:
VIP-byggnad, Stockholm Arlanda Airport, P-hus Södertälje,Rötningsanläggning Sobacken Borås, Bränslehanteringsbyggnad Sobacken Borås,Ställverk Lidköping, Datacentral Vallentuna.

Dokumentation