PORTIS - DUBBELDÖRR upp till 2 m bredd.

Öppnar hela vägen utan trösklar nedtill. Gediget hantverk gjort på svenskt snickeri. Höjd 84 cm för att kunna användas även för vuxna.
Robust öppningsskjutanordning som frigörs med drag uppåt av kulhandtag.

Grinden kan inte hängas ner. Om grinden endast ska få öppnas åt ett håll finns stoppkloss som tillbehör.

Dokumentation