Plattformshiss för last upp till 1000 kilo

Cibes A8000. Hissen för tung last, 2480 mm djup och 1300 mm i dörröppningsbredd.

Den nya plattformshissen Cibes A8000 når upp till 13 meter, med max 6 stannplan och dörrar på tre sidor. Cibes A8000 är en flexibel och robust hiss med en märklast på 1000 kg, för 8a personer. Den stora plattformen och lastförmågan gör detta till en idealisk hiss för lyft av tung och skrymmande last med otympliga varor till olika våningar. Lämplig för lagerlokaler, vårdhem, sportarenor, som möbelhiss etc.

Hissens plattform kan bli upp till 2480 mm djup med en dörrbredd på upp till 1300 mm, vilket underlättar transport av möbler, lastpallar, sjukhussängar och liknande skrymmande last. Cibes A8000 kan utrustas med automatiska dörröppnare och en rad andra tillbehör. Det robusta modulära hisschaktet kan erhållas pulverlackat i fritt vald RALkulör, eller med väggar av säkerhetsglas. Vid behov kan hissen förses med brandklassade dörrar.

Cibes A8000 levereras komplett med schakt, enbart 130 mm schaktgrop behövs, Installationen är enkel och smidig och kräver inget omfattande ombyggnadsarbete.