Översvämningspumpar från Geodesign

Högpresterande översvämningspumpar avsedda för krävande situationer.
SUPERTWIN 3000D och SUPERTWIN 6000P är översvämningspumpar med hög kapacitet utvecklade och konstruerade för översvämningssituationer. Pumpkapaciteten på 50 liter/sek för 3000D och 100 liter/sek för 6000P i kombination med sin lilla storlek gör pumparna unika på marknaden. Vanliga högkapacitetspumpar är konstruerade för att producera ett högt tryckflöde. Detta är gynnsamt i vissa fall men översvämningssituationer kräver högt flöde och lågt tryck, eftersom det är det snabbaste och mest effektiva sättet att flytta stora volymer korta avstånd. 3000D och 6000P är konstruerade och optimerade på detta sätt, vilket gör dem till mycket effektiva översvämningspumpar.

Konstruerade att förhindra igentäppning.
SUPERTWIN 3000D och SUPERTWIN 6000P är även utformade för att hantera partiklar och smuts som vanligtvis ses i översvämningsvatten. Denna typ av vatten kan orsaka att regelbundna pumpar täpps till. För att undvika detta har pumphusen utformats med större utrymme för att vattnet ska strömma genom, vilket förhindrar att det täpps till.

Dokumentation