Nu är vintern här och många brunnar är inte säkrade

Många brunnslock tar skada av vinterns snöröjning och i samband med detta blir många brunnar en stor olycksrisk. Locken kanske inte sitter fast eller saknas, och då kan olyckan vara framme.

Barn är nyfikna!
Varje år sker olyckor i samband med att det brister på skydd i brunnar och ett barnliv som går förlorat i en sådan olycka är ett för mycket. Med fallskydd monterat i brunnen kan dessa olyckor förhindras. Se till att nästa olycka INTE sker hos dig.

Typgodkända fallskydd!
ISP fallskydd är självklart typgodkända, belastningsprovade och tillverkade av bästa material - syrafast rostfritt stål, som garanterar lång livslängd. Med fallskydd monterat säkerställs kraven på skyddsanordningar snabbt, enkelt och ekonomiskt. Det är fastighetsägarens/markägarens ansvar att se till att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.

Så kontakta oss redan idag så hjälper vi er att få säkra brunnar.

Vi har fallskydd till samtliga brunnar och dimensioner.

Dokumentation