Modulariserat cykeltak

TMI KADURA cykeltak / väderskyddssystem
Kadura har en attraktiv design med takprofil som väl passar in i de flesta miljöer. Läs mer i produktbladet.

Trafik och MiljöInnovationer har ett av Europas intressantaste sortiment av produkter för trafik, cykel, offentlig miljö samt för flerfamiljshus. Vi är leverantör till kommuner, väghållare, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och övriga företag.

Design
Design är en del av vårt Urban City trademark. Se t.ex. på flera av våra cykeltrafikprodukter. Formgivarens vision är att skapa en harmonisk miljö för den urbana människan.

Kontakta oss direkt på tel 08-530 668 05 eller e-post info@tmi-produkter.se

Dokumentation